Členský příspěvek na rok 2016

Výbor TJ Sokol Újezdec aktualizuje členskou základnu. Členský příspěvek na rok 2016 byl stanoven na 200,- Kč. Registrovat se můžete u sekretáře oddílu Ivany Kleinové.